Archives for Website

Sigal Jewelry

port_web_7
Media Website / Web Design Process การออกแบบให้กับสินค้าประเภท Jewelry เป็นอีกงาที่เราจะมองไปที่การโชวร์สินค้าและการประชาสัมพันธ์ให้แบรนด์ของลูกค้าดูดี เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยเรา มีการออกแบบ responsive ที่สามารถทำให้เว็บไซต์รองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ในเว็บไซต์เดียว Categories:WebsiteShare Ungroup Co.,Ltd. Website ClubArt Studio Website Agri-Media Website The Best Design Builder Website Aquasana Website Pillow Spa Website

Ungroup Co.,Ltd.

port_web_4
Media Website / Web Design Process เป็นเว็บที่ร่วมออกแบบและพัฒนาให้กับบริษัทแม่ของ Before And After เอง โดยการออกแบบเราเน้นการเอาลูกเล่นและภาพลักษณะที่มาจากโลโก้ของตัวบริกษัทมาเพื่อต่อยอดในการออกแบบ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามารับรู้ในตัวแบรนด์เป็นหลัก Categories:WebsiteShare Sigal Jewelry Website ClubArt Studio Website Agri-Media Website The Best Design Builder Website Aquasana Website Pillow Spa Website

ClubArt Studio

port_web_5
Media Website / Web Design Process ด้วยลูกค้าที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับถ่ายภาพ การจัดทำเว็บไซต์จึงถูกออกแบบเพื่อให้โชว์รูปภาพเป็นหลักเพื่อที่ลูกค้าจะโชว์ผลงานได้เต็มที่ และมีการออกแบบ responsive ที่สามารถทำให้เว็บไซต์รองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ในเว็บไซต์เดียว Categories:WebsiteShare Sigal Jewelry Website Ungroup Co.,Ltd. Website Agri-Media Website The Best Design Builder Website Aquasana Website Pillow Spa Website

Agri-Media

port_web_3
Media Website / Web Design Process เว็บที่เรามีส่วนร่วมหลักในการคิด Content และการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อการใช้งานที่ง่ายโดยทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่หัวข้อไม่สับสนในการเปิดใช้งาน รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ให้สอดคล้องกับตัวเว็บไซต์อีกด้วย Categories:WebsiteShare Sigal Jewelry Website Ungroup Co.,Ltd. Website ClubArt Studio Website The Best Design Builder Website Aquasana Website Pillow Spa Website

The Best Design Builder

port_web_6
Media Website / Web Design Process ลูกค้าในธุรกิจผู้ให้บริการด้านงานต่อเติมอาคารและรับเหมาก่อสร้าง ในส่วนของเว็บไซต์ลูกค้าต้องการที่จะโชว์ผลงานที่ผ่านมาและ แบบของคอนกรีตสำเร็จรูปที่พร้อมจะเสนอให้ลูกค้าดูความหลากหลายของแบบลวดลาย ในการออกแบบเว็บเราจึงเน้นไปที่ Company Profile และโชว์ผลงาน โดยตัวเว็บก็ยังคำนึงถึงการออกแบบให้เป็น responsive ที่สามารถทำให้เว็บไซต์รองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ในเว็บไซต์เดียว Categories:WebsiteShare Sigal Jewelry Website Ungroup Co.,Ltd. Website ClubArt Studio Website Agri-Media Website Aquasana Website Pillow Spa Website

Aquasana

port_web_2
Media Website / Web Design Process จัดทำเว็บไซต์แบบ responsive ที่สามารถทำให้เว็บไซต์รองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ในเว็บไซต์เดียว Client:Redwood Inc.Tools:Adobe PhotoshopCategories:WebsiteShare Sigal Jewelry Website Ungroup Co.,Ltd. Website ClubArt Studio Website Agri-Media Website The Best Design Builder Website Pillow Spa Website

Pillow Spa

port_web_1
Media Website / Web Design Process แนวคิดและคอนเซ็ปในการออกแบบยึดโทนสีของลูกค้าเป็นหลักและเพิ่มความเป็น Healthy Spa เข้าไปโดยมีการเพิ่มโทนสีเขียวและความสดชื่นคือน้ำเข้าไปเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายเมื่อเข้ามาเว็บแล้วสิ่งที่ลูกค้าจดจำคือสีหลักและการผ่อนคลายของธรรมชาติและสีเขียว และมีการออกแบบ responsive ที่สามารถทำให้เว็บไซต์รองรับหน้าจอ Smartphone, Tablet, และ Desktop ในเว็บไซต์เดียว Client:Red Wood Inc.Budget:2000$Tools:Adobe PhotoshopCategories:WebsiteShare Sigal Jewelry Website Ungroup Co.,Ltd. Website ClubArt Studio Website Agri-Media Website The Best Design Builder Website Aquasana Website