Sri Trang STA Rock

logo Design
MEDIA

Logo Design  / Corporate Identity

Process

ในการดีไซน์ครั้งนี้เป็นงานปาร์ตี้คอนเสิร์ตที่ต้องการทำสื่อถึงองค์กรโดยคอนเซ็ปของงานต้องดูเป็นร็อค เราเลยได้ทำการดีไซน์โดยยึดจาก theme งานที่ลูกค้าให้มาตีโจทก์และทำการออกแบบ ครั้งแรกขอบอกว่างานนี้เราสนุกกับการออกแบบมากทำออฟชั่นให้ลูกค้าเลือกเยอะมาก ซึ่งลูกค้าก็เกิดไอเดียต่อจากแบบที่เราทำให้เลือก และมีการนำไอเดียจากหลายดีไซน์ที่เรานำเสนอไปมามิกซ์กันจนได้มาเป็นโลโก้งานตัวที่โอเคที่สุด เพื่อทำการออกแบบสื่ออื่นๆ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>