Sri Trang Party Pirate

Logo Design
MEDIA

Logo Design  / Corporate Identity

Process

ในการออกแบบโลโก้ชิ้นนี้ทางทีมงานได้รวมกับบริษัทออแกไนซ์ชื่อดังเพื่อคิดงานและสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้น โดยตัวคอนเซ็ปของงานเป็นปาร์ตี้กิจกรรมที่ต้องมีการแต่งตัวแฟนซีเกี่ยวกับโจรสลัดเราจึงรวบรวม reference ต่างๆ เกี่ยวกับโจรสลัดเพื่อเป็นไอเดียในการออกแบบ ในการออกแบบครั้งแรกงานนี้เราทำแบบให้ลูกค้าเลือกประมาณ 5-6 แบบ และมีแบบที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดจนได้แบบที่ลูกค้าและทีมงานทั้งหมดชอบที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>