Pundee Farm

port_logo_3
Media

Logo Design / Corporate Identity

Process

งานนี้เป็นการออกแบบโลโก้ที่จบงานเร็วมาก ด้วยลูกค้าที่เป็น SME และคอนเซ็ปที่ลูกค้าตั้งไว้เองก็ชัดเจนและละเอียดจึงทำให้การทำงานของเราเองออกมาง่ายด้วย
แนวคิดในการออกแบบคือลูกค้ามีสินค้าหลักๆ เป็นสินค้าออร์แกนิค เราจึงใส่อะไรที่เน้นเป็นสีเขียวเพื่อให้เข้าคอนเซ็ปก่อนอันดับแรก และลูกค้าอยากได้โลโก้ที่เป็นภาษาไทย เราจึงคิดออกแบบให้คำว่า “ดี” มีลูกเล่นที่ดูแล้วเป็นเลขหนึ่งอักษรไทยที่หมายถึงความเป็นหนึ่ง และใบไม้สีเขียวที่แตกยอดออกไปเพื่อสื่อถึงการเจริญเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม