Ekachai

ekkachai pack
Media

Printing

Process

เอกชัยสาลี่ ขนมสาลี่ขึ้นชื่อเมืองสุพรรณ ต้องการทำ Packaging ใหม่สำหรับขนมชนิดใหม่ โดยมี Concept ว่าต้องดูสดใส น่ารับประทาน และไม่ทิ้งความเป็นไทยด้วย เราจึงออกแบบ ให้มีความหลากหลายรวมทั้งสีสันที่สดใส ดูน่ารับประทาน